Fastighetsförvaltning

Vårt helhetsgrepp på fastighetsservice innebär att ni kan lita på oss för att ta hand om era fastigheter på alla fronter. Vi engagerar oss aktivt i att underhålla och optimera fastighetsskötseln för våra fastighetsägare. Med fokus på att säkerställa kvalitet i fastigheten.

Regelbundna inspektioner är en självklarhet för att identifiera och åtgärda eventuella brister eller fel i fastigheten. Dessutom erbjuder vi dygnet runt jour. Med vårt jouravtal garanterar vi att en behörig hantverkare är på plats snabbt. Med oss får ni en heltäckande lösning för era fastighetsbehov.

Fastighetsservice

Vi ser till att era fastigheters rör och system för vatten, värme och avlopp är i toppskick. Genom noggrant underhåll och regelbundna inspektioner upptäcker vi eventuella läckor och problem innan de leder till skador. 

Fastighetsförvaltning

Vill du ha en kontaktperson gällande hela underhållet av fastigheten, kan vi ta en helhetsroll. Vi tar felanmälan och jour och skickar ut behöriga med rätt kompetens för att hantera ärendet. 

Jour - dygnet runt

Genom våra jouravtal garanterar vi att vi snabbt skickar ut yrkeskunniga hantverkare för att hjälpa era hyresgäster och ta hand om olika ärenden. Oavsett om det handlar om akuta reparationer, tekniska problem eller andra ärenden, garanterar vi snabb och professionell hjälp.