Värmepumpar

Börjar det bli dags att byta värmepump?  Vi rekommenderar att du byter i tid, ett planerat byte tar inte mer än en till två dagar. Då slipper du risken att den går sönder vid ett olägligt tillfälle och att behöva ta för snabba beslut kring vilken värmepump som passar ditt hus bäst. 

Vi hjälper dig i valet av värmepump. Vi kan installera alla typer av värmepumpar, inklusive bergvärme, från-luft och luft-vatten. Vi servar även värmepumpar och kan hjälpa dig att energioptimera din uppvärmning. 

Viktigt med rätt värmepump

Välj en värmepump som är anpassad för dig och din bostad för bäst energioptimering. Du gör flera vinster genom att ha rätt värmepump.

  • Sänkta uppvärmningskostnader
  • Miljövänlig uppvärmning
  • Behaglig inomhustemperatur
  • Lågt underhållsbehov